Passionate People

Inspiration, ideer samt andet spændende og relevant indhold

for personer med nedsat mobilitet

Disability Pride 2023

Del dette indhold:

I vores store pulserende og mangfoldige verden er det afgørende at anerkende forskellige aspekter af identitet, i de senere år har der været øget synlighed og opmærksomhed på Disability Pride. Disability Pride går i al sin enkelthed ud på at fremme en positiv holdning til personer med funktionsnedsættelse og/eller handicap. Disability pride kæmper for rettigheder, synlighed og ligestilling for mennesker med handicap. Bliv klogere på hvad og hvorfor Disability Pride er en vigtigt del af samfundet, og hvordan det bidrager og kan være med til at skabe en mere inkluderende verden.

Mennesker før handicappet

Disability Pride drejer sig om at anerkende de forskelle, der findes blandt mennesker med handicap. Disability Pride flytter fokus fra begrænsninger til styrker samt kompetencer og ressourcer. Det er vigtigt at slå fast, at en funktionsnedsættelse ikke har afgørende betydning for, hvad der definerer os som mennesker.

Ved at deltage i Disability Pride, er man med til at flytte og fjerne fokus fra de mange stereotype opfattelser, der er omkring det at være handicappet, man er samtidig med til at skabe awareness omkring de udfordringer, mennesker med handicap står overfor, imens man samtidig anerkender alle menneskers forskelle og bidrag til samfundet.

Rettigheder og ligestilling

Disability Pride kæmper for fundamentale rettigheder og ligestilling, igennem tiden har mennesker med handicap været udsat for stor forskelsbehandling, ableisme, stigmatisering og i det hele taget ulige muligheder.

Disability Pride arbejder med retfærdighed, lige adgang til uddannelse, sundhedsydelser, arbejdsforhold, beskæftigelse og mange andre samfundsmæssige forhold.

Disability pride handler om at skabe en inkluderende og tilgængelig verden, hvor alle mennesker uanset udfordringer eller handicap har mulighed for at være med samt at kunne leve og trives frit.

Styrke igennem fællesskab og synlighed

Igennem tiden er personer med handicap blevet udstødt, og har følt sig isolerede og usynlige i vores samfund, ved at samles under Disability Pride, er man med til at skabe rammerne for et sted, hvor handicappede kan dele erfaringer, støtte og hjælpe hinanden, samt opbygge solidaritet. Kort sagt give mulighed for, at stå sammen i kampen for at skabe større fokus og synlighed.

Et inkluderende billede

Ud over ligestilling og rettigheder, har Disability Pride fokus på at håndtere svære situationer og komme uskadt og styrket igennem dem. For personer med handicap har det ofte betydet en kamp for at overkomme abnorme udfordringer og barrierer i livet, Disability Pride giver mulighed for at anerkende og fejre kvaliteter og kompetencer, samt at ændre en negativt ladet diskurs om handicap til et nuanceret, positivt og inkluderende billede.

 

For mere information om Disability Pride og invacares engagement kan du følge os på facebook eller instagram