Passionate People

Inspiration, ideer samt andet spændende og relevant indhold

for personer med nedsat mobilitet

Trehjulet el-scooter: Din vej til øget sundhed og trivsel

Orion 3hjulet el-scooter

En trehjulet el-scooter er et hjælpemiddel, der giver brugeren samme mobilitet som en kørestol, men er opbygget som en elektrisk scooter. Ligesom en elektrisk kørestol, er de fleste el-scootere drevet af et indbygget genopladeligt batteri og har et åben chassis uden sider, der letter ind- og udstigningen.

Hvorfor vælge en trehjulet el-scooter?

En trehjulet el-scooter er designet, så den har en større manøvredygtighed og en mindre venderadius end modeller med fire hjul. Den er derfor særdeles velegnet til brug i butikker, indendørs samt på asfalterede, brolagte og andre relativt plane underlag.

Er der ulemper ved en trehjulet el-scooter?

På grund af det lidt smallere chassis er den generelt mindre stabil og derfor ikke velegnet til meget ujævnt terræn. Man kan dog opnå en væsentligt højere stabilitet ved at vælge en større trehjulet el-scooter med et tungere stel og bredere afstand mellem de bagerste dæk.

Hvordan defineres sundhed og trivsel?

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) definerer sundhed som en tilstand af fuldstændig fysisk, mental og social trivsel og ikke blot fraværet af sygdom eller svækkelse. Denne definition er ikke ændret siden 1948. Definitionen på trivsel er ganske vist blevet ændret gennem årene i takt med de socialkulturelle tendenser, men forstås generelt som det samlede resultat af fysiske, sociale, åndelige og følelsesmæssige faktorer.

Hvordan fremmer en trehjulet el-scooter så min sundhed og trivsel?

De fleste ved godt, hvordan man skal opnå øget sundhed og trivsel, men støder på en række små som store forhindringer, når det gælder om at føre denne viden ud i livet. Viden og intentioner er således sjældent tilstrækkeligt. Det er derfor vigtigt, at borgerne i et sundt samfund har mulighed for at kompensere for de mangler, der påvirker deres evne til at holde sig beskæftiget og deltage i sociale aktiviteter. En trehjulet el-scooter er et hjælpemiddel, der kan kompensere for disse ting og giver brugeren færdigheder på en række forskellige områder, der har direkte indflydelse på dennes sundhed og trivsel.

Adgang til lokalsamfundet

Indkøb: Den trehjulede el-scooters lille venderadius giver brugeren en langt større fleksibilitet og mulighed for at komme i butikker, han/hun ellers ikke ville have adgang til. Det sætter brugeren i stand til at bestemme sin egen kost og sine egne rutiner og åbner muligheder for mere social interaktion.

Fritid: En trehjulet el-scooter gør det muligt for brugeren at deltage i sociale aktiviteter, der er meningsfyldte for ham/hende. Det er dokumenteret, at deltagelse i meningsfyldte aktiviteter spiller en væsentlig rolle for den mentale sundhed.

Adgang i hjemmet

Alsidigheden ved en trehjulet el-scooter betyder ofte, at brugeren kan undvære andet udstyr og samtidig udnytte pladsen i hjemmet optimalt. De mindste 3 hjulede scooters design gør, at de ofte kan erstatte en elektrisk kørestol, dog alt efter hjemmets størrelse og indretning. Det giver brugeren fleksibilitet til at bevæge sig fra rum til rum og klare daglige gøremål – og forlade hjemmet uden at skulle skifte hjælpemiddel.

Med en trehjulet el-scooter kan brugeren klare sine daglige rutiner på en fleksibel måde og vælge imellem beskæftigelsesmuligheder, han/hun ellers ikke ville have haft.

Alle disse øgede muligheder på både det sociale og det personlige plan hjælper individet med at opretholde og i høj grad forbedre sin sundhed og trivsel.

 Teksten er oversat fra engelsk. Forfatter: Adam Ferry