Passionate People

Inspiration, ideer samt andet spændende og relevant indhold

for personer med nedsat mobilitet

Hjælpemidler set med nye øjne

Badeværelse hjælpemidler - Mobilitets hjælpemidler
Del dette indhold:

For mange mennesker er handicap hjælpemidler noget, der giver dem en større selvhjulpenhed og mulighed for at leve som andre.

Hvad enten det handler om at kunne komme selvstændigt ud af huset i en kørestol, dyrke en hobby eller foretage de daglige gøremål i hjemmet, kan de rigtige hjælpemidler gøre brugeren mere selvstændig og dermed give ham/hende en større tilfredshed og livskvalitet.

Men betegnelsen “handicaphjælpemidler” kan efter nogles opfattelse have en negativ klang. Billeder af Forrest Gump, der kommer humpende med sine metalbenskinner, dukker op på nethinden. Betegnelsen “handicaphjælpemidler” kan virke stigmatiserende – som om man er syg, gammel, afhængig af hjælp eller simpelthen forkert, når man har brug for ”den slags udstyr”.

I de seneste årtier har producenterne imidlertid gjort store produktudviklingsmæssige fremskridt, hvilket har gjort mange hjælpemidler mindre stigmatiserende og mere brugervenlige. De mange produkter, der fås i dag, afspejler i højere grad den selvstændighed, frihed og kontrol, hjælpemidlerne giver brugeren. Faktisk har det stigende udvalg af udstyr på markedet mere fokus på færdigheder og på at minimere barriererne i brugerens hverdag og maksimere det personlige funktionsniveau.

Mobilitetshjælpemidler

Mobilitetshjælpemidler – fra kørestole til ganghjælpemidler – gør det muligt for brugerne at komme rundt i deres hjem, deres nærmiljø og resten af deres omverden med en større grad af frihed og selvstændighed.

Den teknologiske udvikling og det nye og innovative produktdesign har resulteret i et omfattende udvalg af hjælpemidler – som i dag i endnu højere grad kan tilpasses den enkelte bruger.  Der kommer hele tiden flere muligheder for at skræddersy udstyret efter brugerens unikke behov, foretage tilpasninger, når det er nødvendigt, og vælge design, der passer til brugerens livsstil.  Det kan fx være kørestolschassis i anderledes designs, former og vægtklasser, forskellige og mere avancerede styresystemer til el-kørestole eller ganghjælpemidler med nye justerings- og opbevaringsmuligheder.

Nutidens udvalg af mobilitetshjælpemidler og de mange muligheder for individuel tilpasning gør det muligt for mange at opretholde en aktiv livsstil. De er således med til at reducere de begrænsninger og den afhængighed, der kan associeres med ordet handicap.

Sikkerhed og hjælpemidler i hverdagen

Der findes mange hjælpemidler, som øger brugerens sikkerhed og selvstændighed i hverdagens gøremål overalt i hjemmet. Selv til personer med mere komplekse behov findes der et stort udvalg af plejesenge, der også kan være med til at gøre brugeren mere selvhjulpen og give større komfort. Der findes personløftere i forskellige udgaver, der gør det nemmere og mere komfortabelt at blive forflyttet, hvilket også gør det muligt for brugeren at deltage mere socialt i familielivet derhjemme. Alle disse hjælpemidler fra badeværelsesudstyr, senge, trykaflastende madrasser og lifte, giver brugeren større livskvalitet og selvstændighed inden for hjemmets fire vægge, fordi de øger brugerens muligheder og frihed til at udføre sine daglige gøremål, når det passer ham eller hende selv.

Denne uafhængighed og selvstændig bestemmelse over vores egen tilværelse er noget, der er vigtigt for os alle – og det er derfor endnu et eksempel på, at hjælpemidler er noget, der skaber glæde og livskvalitet, i stedet for noget, der handler om mangel på færdigheder.

Uanset hvilke vanskeligheder og hvilken livsstil du har, findes der hjælpemidler og udstyr, som kan gøre dig mere selvhjulpen og give dig større kontrol og selvbestemmelse over din dagligdag. Det voksende udvalg af produkter til handicappede betyder, at du kan træffe de valg, der passer til dig – hvad enten du søger et produkt, der er mere stilfuldt, eller et, der er mere alsidigt og kan tilpasses forskellige aktiviteter.

Ordet “handicaphjælpemiddel” er en generel og bred betegnelse, som for nogle kan associeres med stigmatisering og manglende færdigheder. Vendingen afspejler måske ikke det stigende udvalg af udstyr, der findes i dag, med design, der har fokus på selvhjulpenhed, færdigheder og valgfrihed. Og mange vil måske sige, at det er lige meget, hvad man kalder det. For når vi finder hjælpemidler til vores hverdag, så lad os fokusere på, at de valg, vi træffer, åbner op for nye muligheder og derfor er præcis det modsatte af stigmatiserende.