Passionate People

Inspiration, ideer samt andet spændende og relevant indhold

for personer med nedsat mobilitet

Det skal du vide, når du arbejder med børn med særlige behov

A guide to working with special needs children: what you need to know

Kunne du godt tænke dig at arbejde med børn med særlige behov? Eller måske gør du det allerede og vil bare gerne vide mere om emnet?

I så fald er denne artikel skrevet til dig. Børn med særlige behov bør have ret til den samme grad af omsorg og støtte samt de samme læringsmuligheder som deres ikke-handicappede jævnaldrende. Men arbejdet med disse børn kan ofte kræve specialuddannelse, specialviden og ekstra ressourcer.  Vi har oplistet en række gode råd om arbejdet med børn med særlige behov. Vi håber, at du finder dem brugbare.

1. Husk at tale direkte til barnet

I kommunikationen med børn med handicap er det som regel hos den voksne, fejlen opstår.  Den voksne kan have de bedste intentioner, men hvis barnet ikke reagerer, som man havde håbet på, kan man være fristet til i stedet at henvende sig til barnets forælder eller en kammerat, der kender barnet godt.  Uanset hvordan barnet reagerer over for dig, er det vigtigt at interagere og kommunikere direkte med barnet, hvis du vil opbygge tillid og en god relation – faktisk lige så vigtigt, som det er at holde øjenkontakt og smile!

2. Observer barnet på afstand

Selv om det barn, du arbejder med, er i gang med at lege med sine kammerater eller sidder og arbejder selvstændigt, så husk at observere barnet på afstand og holde øje med, hvordan det reagerer på sine omgivelser.  Bliver barnet afledt af bestemte sansemæssige stimuli som f.eks. lys eller lyde, reagerer det særlig positivt på bestemte anvisninger, eller er det særligt glad for en bestemt aktivitet? Når du observerer adfærden hos det barn, du arbejder med, lærer du det ikke kun hurtigere at kende; du bliver også bedre i stand til at bruge det, du har lært, i forbindelse med bestemte aktiviteter og samtaler med barnet.

3. Positivitet er alfa og omega

Og det samme kan siges om forudsigelighed og fleksibilitet.  Når du har en positiv adfærd og attitude, sætter du et godt eksempel for de børn, du arbejder med, og det gælder i høj grad, når der er tale om børn med særlige behov.  Det er vigtigt, at du så vidt muligt ansporer til og selv udviser en positiv indstilling, og at denne indstilling er den samme hele ugen igennem, uanset hvad der måtte foregå i dit privatliv. Du opbygger små venskaber med de børn, du arbejder med, og børnene skal kunne regne med din hjælp og støtte, også når de har svært ved at udføre tingene selvstændigt.  Det er også altafgørende, at du er fleksibel. Hvis barnet får en nedsmeltning på grund af sansemæssig overbelastning, eller hvis det bliver udadreagerende, f.eks. efter en konflikt med en kammerat, skal du kunne smide alt, hvad du har i hænderne, og omsætte din faglige viden til praksis for at sikre, at det barn, du arbejder med, ikke udsætter sig selv eller andre for fare.

Arbejdet med børn med særlige behov er på ingen måde et stillesiddende job uden ansvar – men det er et job, du bliver stolt af at have kastet dig ud i, især når du begynder at kunne se, hvor stor en forskel, du gør for andre.

Hvis du har lyst til at finde flere blogartikler omkring børn med handicap eller særlige behov, som fx “3 måder, en håndcykel kan gøre legen sjovere for dit barn“, så slå et smut forbi vores blog, Passionate People, allerede nu!